Rauman Vihreillä on ennätysmäärä ehdokkaita tulevissa kuntavaaleissa. Viimeinen vuosi on niin valtakunnan tasolla kuin Raumallakin ollut vilkas. Vihreiden kannatus on noussut ja nyt on tosissaan keskitytty rakentamaan vihreämpää Raumaa.

Tulevat vuodetkaan eivät tule olemaan yhtään kiireettömämpiä. Kunnissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Näihin on nyt mahdollisuus vaikuttaa tulevissa kuntavaaleissa, jotka käydään 9.4.

Rauman Vihreät haluavat pitää kunnan jokaiselle hyvänä paikkana asua. Kenenkään ei pidä joutua lähtemään perheensä, läheistensä ja juuriensa luota toimeentulon takia. Kunnasta pitää jatkossakin löytyä laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Joukkoliikennettä pitää kehittää ja lähiluonnostamme on huolehdittava.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pääosin maakuntien vastuulle, on Raumalla jo nyt huolehdittava siitä, että jokaiselle kuntalaiselle on tarjolla oikeat palvelut jatkossakin. Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä ihmisten ehdoilla, ei voitonkiilto silmissä. Ihminen, joka on sairas tai henkilökohtaisista syistä asioi sosiaalikeskuksessa ei saa olla isojen kansainvälisten yritysten pelinappula.

Kunta tuntee asukkaansa parhaiten. Rauman Vihreät ehdottavat, että kunta voisi olla mukana yhtiöpohjaisessa sotekeskuksessa, jolloin taataan laadukkaat palvelut lähellä ihmistä. Valmistelut pitää olla tehtynä siinä vaiheessa, kun vastuu siirtyy maakunnille.

Oleellinen osa ihmisen hyvinvointia on osallisuus yhteiskunnassa, tässä on iso rooli työllä. Työ antaa vapauden luoda elämäänsä eikä olla verorahojen armoilla. Moni tuntee itsensä huonommaksi ihmiseksi joutuessaan työttömäksi, varsinkin jos ei itse ole voinut vaikuttaa asiaan. Raumalla on huolehdittava siitä, että jokaisella on mahdollisuus tehdä työtä järkevän matkan päässä kotoa. Tämä mahdollisuus on oltava kaikilla, ikään, sukupuoleen tai työhistoriaan katsomatta.

Valtion annettua mahdollisuus rajata päivähoito-oikeutta on kunnissa nyt erittäin tärkeää kiinnittää huomiota lasten syrjäytymiseen ja eriarvoiseen kohteluun. Kenenkään ei pidä kasvaa ympäristössä, jossa jo lapsena tehdään työssäkäyvien ja työttömien lasten välille ero. Kaikilla tulee olla nyt ja tulevaisuudessa oikeus yhtäläiseen päivähoitoon.

Päiväkotien tulee olla turvallisia paikkoja niin lapsille kuin henkilöstöllekin. Sisäilmaongelmat on ratkaistava ja henkilöstöä pitää olla riittävästi. Nämä ovat edellytyksiä myös henkilöstön työhyvinvoinnille ja laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Kaikilla tulee olla hyvät eväät elämään.

Vaalikevät on jo aluillaan ja nyt raumalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöönsä. Hallituksen leikkausten ja tulevien maakuntamuutosten aikana se mahdollisuus kannattaa käyttää.

Laura Haapala
Rauman Vihreät ry puheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas