Rauman Vihreät ry, jonka toiminta-alueeseen kuuluu myös Eurajoki, vastustaa ympäristöluvan myöntämistä
Nordfox Oy:n kettutarhalle Eurajoen Kuivalahdella. Vihreiden eläinpoliittisen linjan mukaan nykymuotoisella turkistarhauksella ei ole olemassa eläinystävällisiä vaihtoehtoja. Turkistarhaus on eläintuotannon julmimpia muotoja.

Kuluttajat ovat koko ajan yhä kiinnostuneempia ruoan eettisyydestä ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista.
Tämä näkyy luomutuotteiden sekä vastaavien tuotemerkkien kysynnän kasvuna. Myös useat kansainväliset
muotitalot ja vapaa-ajanvaatteiden valmistajat ovat ilmoittaneet luopuvansa turkisten käytöstä. Iso osa
Suomessa tuotetuista turkiksista päätyy somisteiksi huppujen reunoihin ja päähineiden tupsuihin.

Turkistarhaus on kokonaan kiellettyä Euroopassa mm. Iso-Britanniassa, Sveitsissä, Hollannissa, Tanskassa,
Itävallassa ja Unkarissa. Ruotsissa eläinsuojelusäädösten tiukennus käytännössä lopetti tarhauksen
kannattamattomana. Suomessa sen sijaan maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnos turkiseläinten
suojelusta ei paranna eläinten hyvinvointia tai olosuhteita, vaikka tämä oli tavoitteena uudistusta
aloitettaessa. Tämä johtuu pitkälti siitä, että turkisala vastustaa voimakkaasti kaikkia alaa koskevia
muutoksia juuri kannattavuuteen vedoten.

Nordfox Oy hakee Eurajoen ympäristölautakunnalta ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa
700 siitosnaarasketun turkistarhalle, jossa enimmillään olisi jopa 5 000 kettua.
Suomessa tarhataan kettuina naalia (Alopex lagopus) siniketun nimikkeellä ja punaketun (Vulpes vulpes)
hopeaketuksi nimettyä värimuunnosta sekä näiden risteytyksiä. Suurin osa Suomen tarhaketuista on
sinikettuja. Luonnossa naali on rauhoitettu, äärimmäisen uhanalainen laji, joka ei ole lisääntynyt
maassamme vuosiin.

Kaikki turkiseläimet ovat aktiivisia petoeläimiä, joiden toiminnan ja liikunnan tarve on suuri. Ketuilla tämä
tarkoittaa esimerkiksi luolien ja tunneliverkostojen kaivamista. Muutenkin turkiseläimillä on samanlaiset
tarpeet ja vaistot kuin villeillä lajitovereillaan. Siksi niiden tulisi saada saalistaa, puolustaa reviiriään,
pariutua sekä muodostaa lajilleen tyypillisiä sosiaalisia järjestelmiä. Koska ahtaissa verkkopohjaisissa
häkeissä tämä on mahdotonta, tarhaketuilla esiintyy erilaisia pelkotiloja ja häiriökäyttäytymistä: pentujen
tappamista, apatiaa sekä oman turkin ja raajojen puremista.

Vihreiden tavoitteena on jo vuosia ollut turkistarhauksen täyskielto. Tarhauksesta tulee luopua siirtymäajalla
ja luopuvia tarhaajia on tuettava uuden elinkeinon tai tuotantosuunnan kehittämiseksi. Siksi Rauman
Vihreiden mielestä Eurajoen ympäristölautakunnan ei pitäisi myöntää lupaa uudelle kettutarhalle.

Rauman Vihreät