”Kyl mä muuten, mutku toi ydinvoima ja sit se tuulivahinko” on hyvin yleinen vastaus kun raumalaiselta sattuu kysymään kantaa Vihreiden äänestämiseen. On totta, että Vihreät ovat aina suureen ääneen vastustaneet uusia ydinvoimahankkeita ja lisäksi rummuttaneet uusiutuvan energian puolesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita jo rakennettujen ja käytössä olevien ydinvoimaloiden ennenaikaista alasajoa ja työntekijöiden työpaikkojen viemistä saati sitten jokaisen mökkirannan täyttämistä tuulivoimaloilla.

Joulukuussa julkaistiin 4.12.2016 puoluekokouksessa hyväksytty erittäin kunnianhimoinen ja edistyksellinen Vihreä energiavisio 2035, joka on liitteineen luettavissa Vihreiden nettisivuilla. Ennen ohjelman lukemista voitte arvailla kuuluuko energiavisioon ydinvoimasta luopuminen kokonaan? Voin pilata yllätyksen; ei kuulu. Vihreä energiavisio keskittyy uusiutuvien energiamuotojen tehostamiseen niin, että kun OL3 joskus lakkaa tuottamasta sähköä, koko Suomi toimii silloin lähes päästöttömästi uusiutuvilla energiamuodoilla.

Vihreässä energiavisiossa nykyiset ja tulevat ydinvoimalat on huomioitu laskelmissa siten, että Loviisan reaktorit Loviisa 1 ja Loviisa 2 tulevat käyttölupiensa päähän 2027 ja 2030, Olkiluoto 1 ja 2 2040. Olkiluoto 3 oletetaan tuottovan sähköä täydellä teholla 2030-luvulla. Tällä tuotantokapasiteetilla ydinvoimaa tuotetaan Suomessa enemmän 2035 kuin tällä hetkellä. Näiden lisäksi energiaa saadaan tuulivoimasta, aurinkovoimasta ja vesivoimasta. Lämmitysmuotoina käytettäisiin pääasiassa lämpöpumppuja, henkilöautot kulkisivat sähköllä ja raskas liikenne biopolttoaineella.

Vihreä energiavisio tarjoaa pinon mahdollisia visioita hiilineutraaliin Suomeen 2035 ja ydinvoima on vielä silloin vahvasti mukana sitä toteuttamassa. Lopputuloksena Vihreät eivät siis kannata ydinvoiman lisärakentamista sähkön vientiin, mutta eivät myöskään vastusta nykyisten voimaloiden loppuun käyttämistä siirtymäaikana riittävän tehokkaisiin uusiutuvia luonnonvaroja käyttäviin energian tuotantomuotoihin.

Summa summarum: Ydinvoimamyönteisyys ei ole syy olla äänestämättä Vihreitä, vaikka jo kuntavaaleissa 2017.

Marianna Hanni
Rauman Vihreiden varapuheenjohtaja, kuntavaaliehdokas ja ydinvoima-alan työntekijä