Mikä ihmeen kunnanvaltuusto? Kuka voi asettua ehdolle? Pitääkö olla tietynlainen? Niin ja siis minkälainen? Monen tekisi mieli olla mukana vaikuttamassa, mutta mielessä saattaa pyöriä, että enhän minä kun en ole tarpeeksi viisas tai sivistynyt, tavallinen tallaaja vain, eikös se ole parempi että ne kokeneet ja asioista paremmin perillä olevat, uutisia seuraavat ovat päättämässä asioista. Ja niin, että kaikesta pitäisi tietää kaikki. Mutta onko asia todellakin näin?

Ravin sihteeri Tiia kyseli tyhmiä ja valtuutettu Merja vastasi.

Kuinka paljon valtuustotyöskentely vie aikaa?
Valtuuston kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Toivottavaa olisi ehtiä pitää oman valtuustoryhmän palaveri ennen kokousta. Kokousten kesto vaihtelee paljon, esimerkiksi talousarviota käsittelevät kokoukset kestävät yleensä pidempään ja alkavatkin aikaisemmin. Omasta panostuksesta riippuu kuinka paljon aikaa käyttää esityslistoihin perehtymiseen, lisätietojen hankkimiseen.

Saako valtuustotyöstä korvausta?
Valtuustotyön kokouspalkkio on 100 euroa ja se on verotettavaa tuloa. Palkkiosta maksetaan paikallisyhdistykselle puolueveroa, joka on käytännössä yhdistyksen ainoa tulonlähde. Lisätietoja palkkiosta Rauman kaupungin sivuilta.

Mitä tapahtuu jos työvuoroni on samaan aikaan kuin valtuuston kokous?
Työnantajan kanssa kannattaa keskustella asiasta, sillä käytännöt vaihtelevat riippuen työnantajasta, työn luonteesta, työpaikan kulttuurista ja joustavuudesta.

Miten menettelen jos en pääsekään kokoukseen?
Kaikilla on joskus esteitä, sairastapaus tai muu meno. Asiasta ilmoitetaan hyvissä ajoin (jos mahdollista) valtuuston puheenjohtajalle, tai käytännössä toimistosihteerille, joka kutsuu tilalle varavaltuutetun. Jos ei pääse, niin ei se katastrofi ole, sitten vaan on pois.

Miten menettelen jos olen varavaltuutettu enkä pääsekään kokoukseen?
Menetellään kuten edellä ja kutsutaan toinen varavaltuutettu.

Rajoittaako valtuutetun rooli osallistumistani muuhun yhdistystoimintaan tai työntekoon?
Ei rajoita. On kuitenkin olemassa rajoituksia, jotka koskevat valtion virkamiehiä ja hallinnollisesti johtavassa asemassa olevia henkilöitä. Lisätietoja aiheesta Kuntaliiton julkaisusta.

Millaisissa asioissa olen valtuutettuna jäävi?
Tämä on Raumallakin lähiaikoina ollut ajankohtainen asia. Toisaalta simppeli juttu, mutta toisaalta hankala. Olet jäävi, jos asia koskee sinua henkilökohtaisesti, yritystäsi, lähiomaista tai hyvää ystävää. Olet jäävi myös, jos käsiteltävä asia koskee yritystä, jonka hallituksessa istut. Lisätietoja aiheesta Kuntaliiton sivuilta.

Mitä muuta työ pitää sisällään valtuuston kokousten lisäksi?
Kokousten lisäksi on seminaareja ja koulutuksia, joissa esimerkiksi suunnitellaan kaupungin tulevaisuutta tai käsitellään kaupungin organisaatiomuutoksia. Valtuutettuna saattaa saada myös kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin, kuten näyttelyn avajaisiin tai muihin kulttuuritilaisuuksiin.

Mitä naapuri, työkaveri tai kaupan kassa ajattelee jos asetun ehdolle?
Se ajattelee, että vau! Uskaltaisinpa minäkin joskus!

Olenko tarpeeksi perillä kaupungin asioista?
Olet.

Mitä lautakunnat ovat?
Reippaasti mutkia oikoen ja yksinkertaistaen voisi sanoa, että lautakunnissa käsitellään kunkin lautakunnan toimialueeseen kuuluvia asioita ja rahoja konkretian tasolla. Valtuustossa sen sijaan päätetään suuret, yleiset linjat. Raumalla tapahtuu seuraavien vaalien jälkeen muutos, jossa lautakuntia yhdistetään ja tilalle tulevat valiokunnat. Muutoksen jälkeen valiokuntien jäseniä voivat olla vain valtuutetut tai varavaltuutetut.

Pitääkö minun tuntea tai tietää lainsäädännöstä tai kaupungin historiasta jotain?
Perusasiat on hyvä tietää. Valtuutetut saavat heti toimikautensa aluksi runsaasti informaatiota päätöksentekoon liittyvistä säädöksistä. On koulutustilaisuus uusille ja lisäksi jaetaan monenlaisia vihkosia sekä opuksia kuntalaista. Niistä saa hyvin tietoa.

Entä jos olenkin joskus eri mieltä kuin ”kuuluu”?
Saa olla eri mieltä omankin ryhmän sisällä. Joskus se tosin saattaa vähän kirpaista, tuntua hetken jopa pahalta itsestä tai muista, mutta pääsääntöisesti oman tiensä kulkijoita kunnioitetaan.

Olenko vaitiolovelvollinen jostain jos tulen valituksi?
Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja näytetään myös Rauman kaupungin Youtube -kanavalla.
Lautakunnissa (jatkossa valiokunnissa) sen sijaan käsitellään myös salassapidettäviä asioita. Sosiaali- ja terveyspuolella on usein hyvinkin arkaluonteisia tai henkilökohtaisia asioita. Teknisellä puolella saattaa olla muun muassa liikesalaisuuksiin liittyviä seikkoja, sekä esimerkiksi yksittäisten työntekijöiden irtisanomisia ongelmakäyttäytymisen takia joudutaan silloin tällöin (onneksi harvoin) päättämään.

Mikä on parasta valtuutetun työstä?
Valtuutetun työssä parasta on ymmärryksen laajeneminen siitä mitä kaikkea onkaan se ”julkinen” palvelu.

 

Vastaukset koskevat tämän hetken valtuustoa, uuden valtuuston toimikautena käytännön asiat saattavat muuttua. Vastaukset ovat henkilökohtaisia näkemyksiä. Kiitos Merjalle vaivannäöstä!

Tiia Schrieber, Rauman vihreät ry hallituksen jäsen ja sihteeri