Pääministeri Juha Sipilä on lanseerannut julkisuuteen ajatuksen, että hän johtaa valtiota kuin yritystä. Samankaltaista ajatusta viljellään myös kuntajohtamisessa, eli kuntaa tulisi johtaa kuten yritystä. Yrityksen pääasiallinen tavoite on tuottaa voittoa omistajilleen, eikä tätä tavoitetta sellaisenaan voi tuoda kuntatasolle. Jos yrityksellä menee huonosti, se supistaa toimintaansa, leikkaa rönsyjä tai suuntautuu kokonaan uusille alueille. Jos yritystä johtaa huonosti, toimitusjohtaja saa potkut. Kunnassa ei voida samalla tavalla yksipuolisesti vain päättää leikata perustoimintojen rönsyjä, ja jos kuntaa johdetaan huonosti, ei seurauksena ole ensisijaisesti potkut vaan veronkorotukset kaikille.

Yritysmaailmasta voi kuitenkin ottaa erinäisiä osasia kuntien ja erityisesti tulevaisuudessa maakuntien toimivuuden parantamiseen. Voidaan ehkä ajatella, että kuntaa tulisi johtaa kuin sellaista yritystä, jonka työntekijät äänestävät työpaikkansa toistuvasti korkealle maan parhaiden työnantajien listalla. Maan parhaiden työnantajien joukkoon pääsevät sellaiset yritykset, joissa työntekijöiden työtehtävät vastaavat osaamista ja motivaatiota. Lisäksi työntekijöillä on aito mahdollisuus tulla yhteisössä kuulluksi sekä vaikuttaa omaan työhön ja sen sisältöön.

Kuntalaisen sitoutumista kuntaan ja tulevaisuudessa myös maakuntatasoon edesauttaa se, että hän kokee tulevansa kuulluksi. Tällöin on kyse vastavuoroisesta suhteesta, jossa korostuvat yhtäältä ihmisten vahva sitouttaminen sekä toisaalla kustannustehokkaat ja monipuoliset kunta- ja maakuntapalvelut. Kunnan ja maakunnan tulee tuottaa kaikilla toimillaan hyvinvointia asukkailleen siten, että asukkaat päättävät sitoutua juuri tähän alueelliseen yksikköön, ja ovat samalla valmiita osallistumaan yhteisön toimintaan kukin omalla panoksellaan.

Hyvässä yrityksessä otetaan huomioon eri elämänvaiheessa olevat työntekijät, työhyvinvointiin panostetaan tosissaan ja työterveydenhuolto toimii. Tämä kaikki on käännettävissä helposti myös kunnan ja maakunnan tehtäväksi. Soteuudistuksen tullessa Satakunnassa on tärkeää huolehtia, että kaikki kuntalaiset pysyvät edelleen kattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä ja että nämä palvelut ovat kohtuullisen matkan päässä. Kunnan tärkeä tehtävä on pitää huolta asukkaidensa hyvinvoinnista muun muassa huolehtimalla liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksista.

Työntekijöiden työssä viihtymistä lisää se, että yrityksen sisäinen tietoliikenne ja logistiikka toimivat, ja että yritys sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien ulottuvilla. Sama vetovoimatekijä on tuotavissa myös kunnan ja maakunnan tasolle: Satakunta on houkutteleva paikka olla ja elää, mikäli palvelut ja työpaikat ovat helposti saavutettavissa. Menestyvien yritysten ja siten myös elinvoimaisen maakunnan avaintekijänä korostuvat hyväkuntoinen ja kattava tie- sekä rautatieverkosto. Valtatie 8 on nykyisessä kunnossaan ruuhkainen, hidas ja turvaton, ja sitä koskevia parannuksia on pidettävä esillä poliittisessa agendassa. Turusta Uudenkaupungin kautta Raumalle ja Poriin vedettävä rautatieyhteys olisi investointina valtava, mutta maksaisi itsensä varmasti aikaa myöten takaisin muun muassa kasvavina yritysinvestointeina.

Marianna Hanni
Elina Helamaa